PROGRAMI KONTROLE ŠTETOČINA

Prehrambena industrija

Prehrambena industrija

Prisustvo štetočina u objektima prehrambene industrije može prouzrokovati poguban uticaj na bezbednost proizvoda, kao i na samu reputaciju prehrambene kuće.

Više o tome

Silosi i podna skladišta žitarica

Silosi i podna skladišta žitarica

Silosi i podna skladšta žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda, kao objekti poseduju određene specifičnosti, koje direktno utiču na oblast kontrole štetočina.

Više o tome

Žitomlinske kompanije

Žitomlinske kompanije

Mlinovi predstavljaju idealno mesto za pojavu svih vrsta skladišnih insekata. Imajući u vidu biološke karakteristike skladišnih insekata i njihovo komplikovano...

Više o tome

Supermarketi

Supermarketi

Supermarketi predstavljaju idealno mesto za prisustvo glodara i insekata. U ovakvim objektima, u kojima se hrana priprema, skladišti i svakodnevno zaprima...

Više o tome

Hoteli

Hoteli

Hoteli po svojoj prirodi predstavljaju veoma veliki izazov u oblasti kontrole štetočina. Imajući u vidu da je u poslednjim godinama intenzitet internacionalnog turizma...

Više o tome

Restorani

Restorani

Prisustvo letećihih insekata, prvenstveno muva, gmižućih insekata (bubašvaba) ili glodara u ugostiteljskim objektima , može imati poguban uticaj na reputaciju objekta.

Više o tome

Škole

Škole

Štetni insekti i glodari predstavljaju veliki problem, kako sa higijensko-epidemiološkog stanovišta, tako i sa aspekta šteta koje nanose svojim prisustvom...

Više o tome

Bolnice

Bolnice

Veliki broj pacijenata, posetilaca, zatim svakodnevna priprema i serviranje hrane, bolnice čine veoma zahtevnim u oblasti kontrole štetočina. Implementacija programa...

Više o tome

Poslovni objekti

Poslovni objekti

Naše dugogodišnje iskustvo u oblasti kontrole štetočina nas je naučilo, da ne postoje dva objekta koji imaju isti problem sa štetočinama. Zato svakom našem klijentu...

Više o tome

Organska proizvodnja

Organska proizvodnja

Kontrola štetočina u objektima u kojima se proizvodi organska hrana, zahteva kombinovanje svih preventivnih, mehaničkih i bioloških mera u cilju sprečavanja pojave...

Više o tome

X