PROGRAMI KONTROLE ŠTETOČINA

usluge

Prisustvo štetočina u objektima prehrambene industrije može prouzrokovati poguban uticaj na bezbednost proizvoda, kao i na samu reputaciju prehrambene kuće.

Silosi i podna skladšta žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda, kao objekti poseduju određene specifičnosti, koje direktno utiču na oblast kontrole štetočina.

Mlinovi predstavljaju idealno mesto za pojavu svih vrsta skladišnih insekata. Imajući u vidu biološke karakteristike skladišnih insekata i njihovo komplikovano…

Supermarketi predstavljaju idealno mesto za prisustvo glodara i insekata. U ovakvim objektima, u kojima se hrana priprema, skladišti i svakodnevno zaprima…

Hoteli po svojoj prirodi predstavljaju veoma veliki izazov u oblasti kontrole štetočina. Imajući u vidu da je u poslednjim godinama intenzitet internacionalnog turizma…

Usluge

Prisustvo letećihih insekata, prvenstveno muva, gmižućih insekata (bubašvaba) ili glodara u ugostiteljskim objektima , može imati poguban uticaj na reputaciju objekta.

Štetni insekti i glodari predstavljaju veliki problem, kako sa higijensko-epidemiološkog stanovišta, tako i sa aspekta šteta koje nanose svojim prisustvom…

Veliki broj pacijenata, posetilaca, zatim svakodnevna priprema i serviranje hrane, bolnice čine veoma zahtevnim u oblasti kontrole štetočina. Implementacija programa…

Naše dugogodišnje iskustvo u oblasti kontrole štetočina nas je naučilo, da ne postoje dva objekta koji imaju isti problem sa štetočinama. Zato svakom našem klijentu…

Kontrola štetočina u objektima u kojima se proizvodi organska hrana, zahteva kombinovanje svih preventivnih, mehaničkih i bioloških mera u cilju sprečavanja pojave…

SANUS-M PROIZVODI

SANUS-M BLOG

Digitalna kontrola štetočina

Digitalna kontrola štetočina

Da li je digitalna kontrola štetočina budućnost DDD delatnosti? Odgovor je
INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA

INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA

Integralna kontrola štetočina u prehrambenoj industriji Prisustvo štetočina u objektima prehrambene
BEZBEDNOST HRANE JE U INTERESU SVIH NAS!

BEZBEDNOST HRANE JE U INTERESU SVIH NAS!

7. juna proslavljamo drugi Svetski dan bezbednosti hrane (World Food
X