DERATIZACIJA

Deratizacija

Deratizacija predstavlja skup mehaničkih i hemijski mera koje se preduzimaju u cilju suzbijanja štetnih vrsta glodara, prenosilaca zaraznih bolesti i prouzrokovača značajnih ekonomskih šteta na prehrambenim proizvodima. Hemijska metoda uključuje izlaganje zatrovanih mamaca po tačno propisanoj proceduri koja obezbeđuje potpunu efikasnost, kao i potpunu bezbednost za ljude i domaće životinje.

U idealnim uslovima par miševa može imati 2000 potomaka za godinu dana, a par pacova 200 potomaka. Tako da ukoliko u objektima nije sprovedena kompletna zaštita od glodara, eksplozija populacije glodara može za kratko vreme ugroziti ljude i njihove proizvode.

Za deratizaciju koristimo najsavremeniju opremu u vidu kutija za deratizaciju i monitoring. Kutije su izrađene od najkvalitetnijih materijala i poseduju sistem zaključavanja. Takođe, sve deratizacione kutije iz naše ponude se mogu fiksirati u skladu sa HACCP sistemom, inovativnom metodom bez ubušivanja u podlogu.

FIKSIRANJE DERATIZACIONIH KUTIJA INOVATIVNOM METODOM

Deratizaciju, takođe sprovodimo u skladu sa HACCP sistemom u objektima koji su implementirali HACCP sistem.

Razumevanje fizičkih sposobnosti glodara, kao i njihovih čula može se koristiti za kreiranje efikasnog programa kontrole glodara. Na primer, pacovi su izuzetno dobri plivači i mogu plivati u otvorenoj  vodi skoro jedan kilometar, takođe skoro tri dana se mogu provlačiti kroz kanalizacione cevi čak i nasuprot toka kanalizacije. Pacovi, a pogotovo miševi su odlični penjači. Pacov iz stojećeg položaja može da skoči do 90 cm. Silazak sa visine za njih ne predstavlja nikakav problem jer, ukoliko je potrebno mogu da skoče sa visine od 15 m, bez ikakvih povreda. Ukoliko glodari ne mogu da uđu u objekat kroz vrata, oni će jednostavno ući kroz zidove. Glodari su sposobni da se probiju i kroz najčvršće materijale, a mogu se provući i kroz najmanje šupljine. Sve ove sposobnosti su omogućile glodarima da vekovima žive uz čoveka. Pored fizičkih sposobnosti, to su im omogućila i izuzetno osetljiva čula. Uz pomoć izuzetno razvijenog  čula ukusa, glodari su u mogućnosti da prepoznaju mamac lošeg kvaliteta ili čak miris čoveka, što će glodare odbiti od konzumacije preparata i na taj način će se otežati njihovo suzbijanje. Izuzeno osetljiva čula sluha, mirisa i dodira im omogućuju snalaženje u okruženju kao i upozoravanje na znake opasnosti.

X