FUMIGACIJA (SUZBIJANJE SKLADIŠNIH ŠTETOČINA)

FUMIGACIJA (SUZBIJANJE SKLADIŠNIH ŠTETOČINA)

Fumigacija predstavlja izuzetno efikasnu i ekonomičnu metodu suzbijanja skladišnih insekata, koja se primenjuje kada druge mere kontrole skladišnih insekata ne daju zadovoljavajuće rezultate ili ih nije moguće sprovoditi. Fumigacija predstavlja samo jednu u nizu mera kontrole skladišnih štetočina i nikada ne sme biti zamena za ostale mere zaštite uskladištenih proizvoda.

Fumigacija je postupak suzbijanja štetočina  preparatima  (fumigantima) koji deluju isključivo u obliku gasa na štetočine. Ukoliko fumigaciju izvodi nestručan kadar, koji nije upoznat sa svim procedurama za izvođenje  bezbedne  fumigacije, može doći do nesagledivih posledica.   

Za izvođenje fumigacije zahteva se visoko stručno znanje osoblja i strogo poštovanje određenih procedura. Primena fumiganata je dozvoljena samo posebno obučenim ekipama.

Naše preduzeće poseduje obučen kadar, sa višegodišnjim iskustvom na poslovima fumigacije. Svi „Sanus-M“ tehničari poseduju sertifikat o obuci za izvođenje fumigacije, koji je izdat od nadležne institucije.

Posledice ne izvođenja fumigacije

Preduzeće „Sanus-M“ na godišnjem nivou izvrši fumigaciju 300.000 – 400.000 tona žitarica i na desetine fumigacija mlinova i fabrika testenina.

Fumigaciju izvodimo u:

  • Mlinovima, fabrikama testenine i sl.
  • Silosnim ćelijama, fumigacijom žitarica postupkom eleviranja.
  • Podnim skladištima fumigacijom robe pod filijom.
  • Fabrikama duvana , fumigacijom duvana.
  • Transportnih kargo kontenjera

Takođe, izvodimo fumigaciju predmeta od drveta. Cilj ovog tipa fumigacije je suzbijanje ksilofagnih vrsta insekata koje oštećuju predmete od drveta.

X