INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA

Integralna kontrola štetočina predstavlja planirani program kontrole štetočina, koji obuhvata kombinaciju: bioloških, mehaničkih i  fizičkih mera, kao i kontinuiranog monitoringa, edukacije, a kada se iscrpe sve nabrojane metode i kada to predstavlja jedino rešenje, upotreba pesticida.

Cilj integralne kontrole štetočina je da se kombinovanjem niza preventivnih mera spreči prisustvo štetočina, a da se sa druge strane upotreba pesticida svede na minimum. 

Kako bi se formirao efikasan program integralne kontrole , neophodno je izvršiti detaljan pregled objekta i uspostaviti adekvatan sistem monitoringa određenih vrsta. Pravlilan pregled objekata mogu izvršiti jedino prefisionalne i obučene DDD ekipe, koje u potpunosti razumeju specifičnosti prehrambene industrije i poseduju dugogodišnje iskustvo u oblasti kontrole štetočina. Za uspostavlje efikasnog sistema monitoringa , preduzeće „Sanus-M“ raspolaže sa širokom paletom kvalitetne opreme u vidu inovativnih klopki za glodare i insekte.

DETALJAN PREGLED OBJEKATA
MONITORING LETEĆIH INSEKATA
Edukacija klijenata
KOmunikacija i dokumentacija

Kontinuirana razmena informacija o svim faktorima koji mogu uticati na pojavu i razvoj štetočina, kao i dostavljanje kompletne dokumentacije, uključujući sve zapise o pružanju DDD usluga, nesumnjivo mogu značajno uticati na efikasnost i kvalitet kontrole štetočina.

Kako bi kontrola štetočina bila efikasna, neophodno je izvršiti pravilnu identifikaciju i determinaciju štetnih vrsta. Zahvaljujući  svom timu stručnjaka, preduzeće „Sanus-M“ je u mogućnosti da ispuni sve zahteve vezano za determinaciju štetnih vrsta. Mi probleme rešavamo tako što prvo identifikujemo vrstu , a zatim poznavanjem biologije vrste formiramo plan mera kojim će se na bezbedan, efikasan i ekološki prihvatljiv način rešiti problem.

X