Zašto je prisustvo glodara teško rešiv problem?

Zašto je prisustvo glodara teško rešiv problem?

Zašto je prisustvo glodara teško rešiv problem?

Komensalne vrste glodara, koje obično žive uz čoveka hraneći se njegovim otpacima su:sivi pacov (Rattus norvegicus), crni pacov (Rattus rattus)i domaći kućnimiš (Mus musculus).Ove vrste glodara nanose štetu čoveku oduvek , a čovek nikada nije uspeo da se izbori sa ovim štetočinama. To u suštini inije začuđujuće, imajući u vidu da su ove vrste izuzetno prilagodljive novim uslovima, da su svaštojedi sa ogromnim potencijalom razmnožavanja, kao ida poseduju veoma osetljiva čula i izuzetneatletske sposobnosti…
 
Prisustvo glodara u velikoj meri zavisi od dva uslova: izvora hrane i prisustva skloništa. U idealnim uslovima par miševa može imati 2000 potomaka za godinu dana, a par pacova 200 potomaka. Tako da ukoliko u objektima nije sprovedena kompletna zaštita od glodara, eksplozija populacije glodara može za kratko vreme ugroziti ljude i njihove proizvode.

Glodari teško rešiv problem?
Glodari teško rešiv problem?

FIZIČKE SPOSOBNOSTI I ČULA GLODARA

Razumevanje fizičkih sposobnosti glodara, kao i njihovih čula može se iskoristiti za formiranje efikasne deratizacije. Na primer, pacovi su izuzetno dobri plivači i mogu plivati u otvorenoj vodi skoro jedan kilometar, takođe, skoro tri dana se mogu provlačiti kroz kanalizacione cevi čak i nasuprot toka kanalizacije. Pacovi, a pogotovo miševi, su odlični penjači. Pacov iz stojećeg položaja može da skoči do 90 cm. Silazak sa visine za njih ne predstavlja nikakav problem, jer čak ukoliko je potrebno mogu da skoče sa visine od 15 m bez ikakvih povreda.
Ukoliko glodari ne mogu da uđu u objekat kroz vrata, oni će jednostavno ući kroz zidove. Glodari su sposobni da se probiju i kroz najčvršće materijale kao što su: metali, staklo i nepravilno izlivene betonske podloge. Glodari se takođe mogu provući kroz najmanje šupljine, pacovima je dovoljno 15 mm , dok miševima samo 6 mm.
Sve ove fizičke sposobnosti su omogućile glodarima da provedu stotine godina uz čoveka. Pored fizičkih sposobnosti, to su im omogućila i izuzetno osetljiva čula . Uz pomoć izuzetno razvijenog čula ukusa, glodari mogu prepoznati mamac lošeg kvaliteta ili čak miris čoveka što će glodare odbiti od konzumiranja preparata i na taj način otežati njihovo suzbijanje. Izuzetno razvijena čula sluha, mirisa i dodira im omogućuju snalaženje u okruženju kao i upozoravanje o znacima opasnosti.

Imajući u vidu navedene sposobnosti glodara, nije začuđujuće zašto je teško izvesti efikasnu deratizaciju. Kako bi deratizacija bila efikasno izvedena, neophodno je da DDD tehničari koji su angažovani na poslu suzbijanja glodara budu posebno edukovani o biologiji glodara i o pravilnom korišćenju rodenticida.

Literatura: „Killgerm rodent work study“

X