Category: vesti

Digitalna kontrola štetočina

Digitalna kontrola štetočina

Da li je digitalna kontrola štetočina budućnost DDD delatnosti? Odgovor je iznenađujuć: digitalna kontrola štetočina je sadašnjost! Ako imamo u vidu da su zahtevi prehrambene industrije u oblasti kontrole štetočina iz godine u godinu sve zahtevniji , a pogotovo zahtevi vezani za proaktivno i preventivno delovanje, možemo očekivati da će se već rašireni trend u […]

INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA

INTEGRALNA KONTROLA ŠTETOČINA

Integralna kontrola štetočina u prehrambenoj industriji Prisustvo štetočina u objektima prehrambene industrije može prouzrokovati poguban uticaj na bezbednost proizvoda, kao i na reputaciju same prehrambene kuće. Kontrola štetočina u objektima kao što su mlinovi, konditorske kuće, fabrike hrane za ljude i životinje, distributivni centri i supermarketi zahteva posedovanje određenih znanja i veština. Kako bi kontrola […]

BEZBEDNOST HRANE JE U INTERESU SVIH NAS!

BEZBEDNOST HRANE JE U INTERESU SVIH NAS!

7. juna proslavljamo drugi Svetski dan bezbednosti hrane (World Food Safety Day) koji ima za cilj da privuče pažnju i inspiriše aktivnosti koje se odnose na prevenciju, detekciju i upravljanje rizicima po bezbednost hrane, ljudskog zdravlja, ekonomskog prosperiteta, poljoprivrede, pristupa trgovini, turizmu i održivom razvoju. Ako vam bubašvaba prošeta preko stola u restoranu, verovatno ćete […]

SANUS-M NA POLJOPRIVREDNOM SAJMU!

SANUS-M NA POLJOPRIVREDNOM SAJMU!

Ocena izlagača i posetilaca je da je sajam ove godine bio veći i kvalitetniji u odnosu na prethodne. Utisak je  da su se izlagači bolje pripremili i imali zapaženije nastupe, Novosdadski sajam je unapredio dodatne sadržaje i organizovan je Poljoprivredni sajam kojim su svi zadovoljni.Bez obzira na kišu, poseta je na nivou prošle godine, i kroz kapije […]

SANUS-M NA SAJMU PARASITEC

SANUS-M NA SAJMU PARASITEC

U Budimpešti je 9. i 10. maja 2019. godine održan jedan od najvećih sajmova iz oblasti kontrole štetočina. Svoje proizvode i usluge su predstavile kompanije iz EU, SAD i Kine. Predstavljen je veliki broj inovativnih rešenja iz DDD oblasti , a istaćićemo sistem FlyDetect koji predstavlja budućnost kontrole letećih insekata primenom wi-fi signala. FlyDetect sistem […]

Suzbijanje krevetnih stenica

Suzbijanje krevetnih stenica

Krevetne stenice kroz istoriju Ostaci krevetnih stenica pronađeni su čak i u grobnicama Egipatskih mumificiranih 
faraona, što pokazuje da je veza između čoveka i stenica postojala i pre više od četiri hiljade godina. Ipak, pretpostavlja se da je krevetna stenica evoluirala od vrste stenica koja parazitira na slepim miševima i da je napravila tranziciju sa […]

ZAŠTO SU GLODARI NAJAKTIVNIJI U JESEN?

ZAŠTO SU GLODARI NAJAKTIVNIJI U JESEN?

Sa prvim hladnim danima, prirodno je da glodari traže svoje sklonište i nove izvore hrane koje više nema na otovrenim prostorima kao u toplim letnjim mesecima. Boreći se za opstanak neophodno im je sigurno sklonište sa izvorom hrane u blizini. Migracije glodara nema iz podzemnih skloništa ako je temperatura niža od -10ºC. Oni u ovim […]

ODLIKE RODENTICIDA KOJI SE KORISTE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

ODLIKE RODENTICIDA KOJI SE KORISTE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Kontrola glodara u objektima prehrambene industrije predstavlja zahtevnu DDD meru. Imajući u vidu da se u objektima prehrambene industrije nalazi velika količina lako dostupne i izuzetno atraktivne hrane za glodare, može se zaključiti da su upravo takvi objekti idealni za stanište glodara. Ukoliko se pored atraktivne hrane, glodarima omogući i pronalazak bezbednog skloništa, svi uslovi […]

ZNAČAJ SPROVOĐENJA INTEGRALNE KONTROLE ŠTETOČINA U PROIZVODNJI HRANE

ZNAČAJ SPROVOĐENJA INTEGRALNE KONTROLE ŠTETOČINA U PROIZVODNJI HRANE

Bezbednost hrane u savremenom svetu je jedan od najznačajnijih izazova za proizvođače, distributere i potrošače u prehrambenoj industriji. Tema bezbednosti hrane je takođe izuzetno aktuelna u naučnim krugovima jer za sobom povlači pitnje pre svega zdravstvenih, a zatim i ekonmoskih posledica koje može imati. Baš zbog zdravstvenih posledica, sprovođenje svih preventivnih mera uokviru lanca hrane, […]

Zanimljivosti o bubašvabama

Zanimljivosti o bubašvabama

Bubašvabe spadaju u jedan od najstarijih redova insekata. U svetu postoji oko 3500 vrsta bubašvaba, međutim u Srbiji su prisutne samo dve i to: smeđa bubašvaba  Blatella germanica L. i crna bubašvaba Blatta orientalis L. Štete koje prouzrokuju bubašvabe nisu značajne, međutim glavnu štetu pričinjavaju time što svojim prisustvom , presvalakama i izmetom zagađuju prehrambene […]

X