ODLIKE RODENTICIDA KOJI SE KORISTE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

ODLIKE RODENTICIDA KOJI SE KORISTE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

ODLIKE RODENTICIDA KOJI SE KORISTE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Kontrola glodara u objektima prehrambene industrije predstavlja zahtevnu DDD meru. Imajući u vidu da se u objektima prehrambene industrije nalazi velika količina lako dostupne i izuzetno atraktivne hrane za glodare, može se zaključiti da su upravo takvi objekti idealni za stanište glodara.

Ukoliko se pored atraktivne hrane, glodarima omogući i pronalazak bezbednog skloništa, svi uslovi za pojavu visoke populacije glodara će biti obezbeđeni. Zato je veoma važno da se kontroli glodara u objektima prehrambene industrije pristupi temeljno. Sprovođenje monitoringa (praćenja prisustva glodara) je neophodna mera za efikasnu kontrolu glodara u skladu sa HACCP sistemom. Monitoring je neophodno sprovoditi minimalno u mesečnim intervalima , jer se drugačije to ne bi moglo nazvati monitoringom glodara. Sada dolazimo do suštine problema , a odnosi se na izbor preparata koji će se koristiti za monitoring i deratizaciju.

extrud-25gr
Rodenticid u čvrstoj formulaciji parafinskog bloka sa opcijama za fiksiranje

 

Pošto smo na početku konstatovali da se u ovakvim objektima nalazi obilje hrane za glodare, sam preparat koji se koristi za  monitoring ili deratizaciju mora biti izuzetno atraktivan. Atraktivni preparati za kontrolu glodara su oni koji u svom sastavu poseduju visoko kvalitetne sastojke, koji će čak i u ovakvim objektima biti atraktivni glodarima. Pored kvalitetnog sastava, preparat mora posedovati određene osobine vezane za bezbednost.

Treba imati u vidu da isti taj preparat pored svojih korisnih svojstava, može predstavljati i opasnost za bezbednost hrane koja se proizvodi. Naime, preparat koji se postavlja u kutije za deratizaciju mora biti tako formulisan da se ne rasipa, kako bi ostao zaštićen u deratizacionim kutijama. Da se preparat ne bi rasipao, neophodno je da poseduje opcije za fiksiranje.  Obično se fiksiranje rodenticida obezbeđuje tako što preparat poseduje rupe kroz koje se mogu provući držači u deratizacionim kutijama.

af_atom
Deratizaciona kutija izrađena od čvrste plastike sa metalnim držačima koji omogućavaju fiksiranje rodenticida

X