AF DEMI DIAMOND plastična plava klopka za monitoring skladišnih moljaca

AF DEMI DIAMOND plastična plava klopka za monitoring skladišnih moljaca

Ovaj model klopke služi za monitoring skladišnih insekata vrsta Ephestia i Plodia. U klopku se postavlja lepljiva površina za monitoring pomenutih vrsta insekata, model: “AF Ephestia/Plodia lepljiva površina za monitoring”. Klopka za insekte se može okačiti na zid ili postaviti tako da bude samostojeća. Za postizanje što realnije slike o prisustvu skladišnih insekata potrebno je klopke unutar objekta rasporediti na svakih 10 m. Prebrojavanje insekata je jednostavno, kao i zamena lepljivih površina. Prikupljanjem podataka uz pomoć klopki za monitoring insekata, omogućuje se formiranje kompletnog programa zaštite od štetnih insekata unutar skladišnih objekata.

Uporedi
Kategorija:
X