BIOPREN® 4 GR larvicid za suzbijanje komaraca

BIOPREN® 4 GR larvicid za suzbijanje komaraca

BIOPREN® 4 GR larvicid za suzbijanje komaraca je biocidni proizvod PT 18 namenjen za suzbijanje larvi komaraca. Aktivna supstanca u biocidnom proizvodu je S-metopren 4 gr/kg, koja imitira rad hormona regulatora rasta insekata i na taj način prekida razvojni ciklus komaraca, tako što sprečava razviće u stadijum odraslog insekta

Uporedi
Kategorija: Oznake: ,
X