Bugscents atraktant za krevetne stenice

Bugscents atraktant za krevetne stenice

Bugscents atraktant za krevetne stenice, razvijen je od strane eksperata iz Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu. Atraktant funkcioniše kao agregacioni feromon koji se postavlja u klopku AF Insect monitor. Privlači larve i imaga  (mužijake i ženke) bez obzira da li su uzeli obrok ili ne . Atraktant je dugotrajan i biće aktivan otprilike 12 nedelja. Ovaj inovativni atraktant je plod dvanaestogodišnjeg istraživanja svetskih eksperata iz medicinske entomologije. 

Uporedi
X