Chameleon 1×2 discretion

Chameleon 1×2 discretion

Diskretan i tanak uređaj za zidnu montažu (držači za slobodno stojeću montažu dostupni). Atraktivan prednji poklopac drži lepljivu ploču i hvataljku, te čini uređaj idealnim za mesta u vidokrugu ljudi. Prednost uređaja sa lepljivim pločama u odnosu na tradicionalne uređaje sa električnim mrežama je u tome što lepljive ploče fiksiraju leteće insekte i onemogućena je dalja kontaminacija izduvavanjem insekata iz uređaja. Pored toga ovi uređaji su bezbedniji i mogu se montirati u objektima u kojima postoji otvoren tehnološki proces proizvodnje i pripremanja hrane u skladu sa HACCP sistemom.

Uporedi
X