Chameleon 2×2

Chameleon 2×2

Profesionalni uređaj namenjen za vešanje o plafon, ovaj model omogućuje privlačenje pod uglom od 360° i idealan je za industrijske i komercijalne lokacije za pripremu hrane. Prednost uređaja sa lepljivim pločama u odnosu na tradicionalne uređaje sa električnim mrežama je u tome što lepljive ploče fiksiraju leteće insekte i onemogućena je dalja kontaminacija izduvavanjem insekata iz uređaja. Pored toga ovi uređaji su bezbedniji i mogu se montirati u objektima u kojima postoji otvoren tehnološki proces proizvodnje i pripremanja hrane u skladu sa HACCP sistemom.

Uporedi
X