flyDetect®

flyDetect®

Kao lider u onlajn monitoringu letećih insekata, kompanija PestWest je proizvela uređaj flyDetect® . FlyDetect® zadovoljava buduće potrebe prehrambene , farmaceutske i industrije pakovanja i predviđen je za zaštitu osetljivih delova proizvodnje . Pomoću kamere visoke rezolucije, koja obuhvata čitavu površinu lepljive ploče korisnik dobija momentalno obaveštenje o nastanku infestacije insektima. Korišćenjem flyDetect®  uređaja podižete nivo kontrole letećih insekata na najviši mogući nivo.

Uporedi
X