Nalepnice, držači, hranilice

Nalepnice, držači, hranilice

U dodatnu opremu spadaju posude za rasuti mamac, držači čvrstog preparata za deratizaciju, ključevi za sve deratizacione kutije, nalepnice za olakšan monitoring ddd…

Uporedi
Kategorija:
X