PESTSTOP COMBI 8 CS koncentrovani insekticid

PESTSTOP COMBI 8 CS koncentrovani insekticid

Koncentrovani insekticid za suzbijanje gmižućih insekata (bubašvaba) i letećih insekata (muva) u zatvorenom, kao i za kontrolu brojnosti gmižućih insekata oko objekata.

Aktivne supstance u biocidnom proizvodu:

5,98 % w/w permetrina (CAS broj: 52645-53-1)

2,6 % w/w cipermetrina (CAS broj: 52315-07-8)

7,6 % w/w piperonil butoksida (CAS broj: 51-03-6)

0,50 % w/w ekstrakta Chrysanthemum cinerariaefolium (ekstrahovano ugljovodoničnim rastvaračima) (CAS broj: 89997-63-7)

Uporedi
Kategorija:
X