PROTECT PRO PARAFINSKI BLOK

PROTECT PRO PARAFINSKI BLOK

PROTECT® PARAFINSKI BLOK je biocidni proizvod PT 14 u obliku parafinskog bloka namenjen za kontrolu populacije štetnih glodara (miševa, pacova). Primenjuje se u industrijskim, prehrambenim i javnim objektima, na farmama u zatvorenom i otvorenom prostoru, domaćinstvima. Pogodan je za upotrebu na mestima sa povećanom vlagom. Samo za profesionalnu upotrebu.

Uporedi
X