PROTECT PLUS meki mamac

PROTECT PLUS meki mamac

PROTECT® PLUS meki mamac je biocidni proizvod PT 14 u obliku mekog mamca namenjen za kontrolu populacije štetnih glodara (miševa, pacova). Primenjuje se u industrijskim, prehrambenim i javnim objektima, u domaćinstvima, na farmama, u i oko objekata. Samo za profesionalnu primenu. 

Uporedi
X