RODENTSTOP providni tunel INPEST

RODENTSTOP providni tunel INPEST

Može da se koristi kao deratizaviona kutija , jer se isporučuje sa hranilicom . Međutim , idealno se kombinuje sa plastičnom lepljivom klopkom za pacove ECOTRAP.

Uporedi
X