Samolepljivi fiksator Killgerm klopki

Samolepljivi fiksator Killgerm klopki

Samolepljivi fiksator Killgerm klopki omogućava jednostavno fiksiranje deratizacionih kutija u skladu sa HACCP sistemom spolja i unutra. Samolepljivi fiksator se može postaviti i na porozne površine.

Uporedi
X