XIGNAL digitalna kontrola glodara

XIGNAL digitalna kontrola glodara

XIGNAL klopke se koriste kao deo integralne kontrole štetočina. Ove klopke nam omogućuju  konstantan nadzor i monitoring aktivnosti glodara . Nakon što se glodar ulovi u XIGNAL klopku, dobićete momentalnu informaciju o aktivnosti, a onda možete odmah reagovati . Ovakav vid kontrole glodara je  idealan  za DDD kompanije i prehrambene kuće . Korišćenjem inovativnih tehnologija u kontroli štetočina skratićete vreme potrebno za pregled klopki u toku monitoringa , a više vremena će vam ostati za detaljan pregled lokacije. Monitoring glodara će biti konstantan , a nivo kontrole štetočina podignut na najviši nivo!

Uporedi
X