BEZBEDNOST HRANE JE U INTERESU SVIH NAS!

BEZBEDNOST HRANE JE U INTERESU SVIH NAS!

BEZBEDNOST HRANE JE U INTERESU SVIH NAS!

7. juna proslavljamo drugi Svetski dan bezbednosti hrane (World Food Safety Day) koji ima za cilj da privuče pažnju i inspiriše aktivnosti koje se odnose na prevenciju, detekciju i upravljanje rizicima po bezbednost hrane, ljudskog zdravlja, ekonomskog prosperiteta, poljoprivrede, pristupa trgovini, turizmu i održivom razvoju.

Ako vam bubašvaba prošeta preko stola u restoranu, verovatno ćete restoran napustiti istog momenta, međutim, ako vam muva sleti na tanjir, verovatno ćete samo zamahnuti rukom i nastaviti sa jelom. Ipak, treba imati na umu da  muve prenose veliki broj potencijalnih prouzrokovača oboljenja koliko i bubašvabe.

Dokazano je da leteći insekti prenose širok spektar opasnih mikroorganizama na svom telu, u pljuvačnim žlezdama, kao i u svojim ekskrementima, uključujući E. coli, Salmonella, Klebsiella, Campylobacter i mnoge druge. Relativno mala doza bilo kojeg od navedenih prouzrokovača je dovoljna da prouzrokuje oboljenje. Na kraju, kontaminacija insektima smanjuje kvalitet proizvoda, čineći ih neupotrebljivim.

Po zakonu, hrana koja se prodaje mora biti zdrava i bezbedna od izvora kontaminacije. Od kompanija se zahteva da pokažu ,,odgovorno ponašanje’’ da su preduzele sve mere predostrožnosti kako bi se sprečila kontaminacije od strane letećih insekata.

Leteći insekti koji predstavljaju štetočine su mnogo pokretniji i ne prave razliku između hrane koja se priprema za našu ishranu i bilo koje druge površine na koju sleću, preko koje hodaju, na kojoj ostavljaju izmet ili se hrane. Mnoge vrste insekata imaju posebno neuobičajene navike i tako predstavljaju visok rizik za zagađivanje naše hrane.

Od velike je važnosti da svi objekti u kojima se proizvodi hrana budu obuhvaćenim redovnim monitoringom letećih insekata. Pored značajnih finansijskih troškova, neuspeh u preduzimanju adekvatnih mera u prevenciji i kontroli letećih insekata može uticati na reputaciju brenda na tržištu.  

Kako započinje infestacija letećim insektima u objektima za proizvodnju i pripremu hrane?

  • Sirće, kvasac, vino i alkohol privlače voćne mušice.
  • Hrana koja je ostavljena napolju ili nije adekvatno uskladištena u kontejnerima privlači muve.
  • Pukotine na kanalizacionim cevima, puknute pločice i malter ili otvori oko vrata ka spoljašnjosti koji nisu adekvatno zatvoreni, omogućavaju lak ulazak muvama.
  • Osvetljenje na ulazima noću privlači mnogo više insekata nego što pretpostavljamo.
  • Nedostaci u održavanju higijene , podni odvodi, slavine i odvodi za piće, mesta za salate, površine ispod švedskog stola i mnoga druga mesta će privući muve.
  • Loše održavani otpad i kante iz kojih se šire neprijatni mirisi, a koje su smeštene u neposrednoj blizini objekata, su idealna mesta za privlačenje ovih štetočina.

Zbog smernica nadležnih institucija za vreme pandemije Covid-19,  DDD kompanijama je otežan ulazak u objekte za proizvodnju hrane i bolnice radi sprovođenja redovnog monitoringa letećih insekata.

U ovakvim situacijama flyDetect sistem nudi rešenje problema , jer omogućava kontinuirani monitoring osetljivih područja na prisustvo letećih insekata ,  a pogotovo u objektima u kojima je nivo tolerancije na prisustvo muva nula. Ugrađena kamera visoke rezolucije snima čitavu površinu  lepljive ploče i dizajnirana je tako da momentalno šalje obaveštenja o novonastaloj infestaciji. Na taj način DDD kompanija može  izvršiti analizu novonastale infestacije , savetovati klineta ili sprovesti tretman u infestiranom objektu.

Pomoću flyDetect sistema možete postaviti granične vrednosti ulovljenih insekata , kao i  podataka o temperaturi i vlažnosti i na taj način sprovoditi kontinuiran onlajn monitoring letećih insekata, istovremeno čuvajući klijente i zaposlene u DDD kompaniji.

Izvor: https://www.pestwest.com/blog/food-safety-everyones-business/

 

X