Digitalna kontrola štetočina

Digitalna kontrola štetočina

Digitalna kontrola štetočina

Da li je digitalna kontrola štetočina budućnost DDD delatnosti?

Odgovor je iznenađujuć: digitalna kontrola štetočina je sadašnjost!

Ako imamo u vidu da su zahtevi prehrambene industrije u oblasti kontrole štetočina iz godine u godinu sve zahtevniji , a pogotovo zahtevi vezani za proaktivno i preventivno delovanje, možemo očekivati da će se već rašireni trend u prehrambenoj industriji u EU  veoma brzo preslikati i na naše tržište.

Dosadašnja praksa DDD monitoringa nam je obezbedila da u većini slučajeva na mesečnom nivou, prikupljamo informacije o aktivnosti štetočina u fabrikama hrane . Te informacije koristimo za sprovođenje odgovarajućih mera , kako preventivnih tako i kurativnih , a sve sa ciljem kontrole prisutne populacije štetočina na prihvatljivom nivou.

Međutim , šta se dešava ukoliko se u proizvodnom pogonu uz liniju za proizvodnju biskvita , neposredno nakon DDD monitoringa pojavi određen broj letećih insekata ili šta ukoliko se dva ili tri dana od poslednje posete u magacinu gotovih proizvoda pojave miševi? Odgovor je , ako su u fabrici postavljene kvalitetne klopke i ako se klopke nalaze na odgovarajućim pozicijama, verovatno će se i miševi i muve uloviti u klopke i UV uređaje za kontrolu letećih insekata. Međutim da li će se svi miševi uloviti u postojeće klopke i da li se možda iznenada pojavio novi izvor infestacije , kao što može biti tek pristigla paleta sa infestiranom robom ili se pojavio novi otvor u zidu kroz koji miševi ulaze? Takođe, da li su tek ulovljeni leteći insekti muve, koje mogu biti ozbiljan izvor kontaminacije gotovog proizvoda ili se radi o slučajno uletelim sezonskim  insektima?

Pošto će se  monitoring izvršiti tek za oko 30 dana, blagovremena informacija će izostati! DDD kuće, praktično u trenutnim okolnostima ne poseduju odgovarajuću informaciju u vremenskom razdoblju između dve posete. Za 30 dana veliku štetu mogu da naprave miševi iz tek pristigle palete , otvora u zidu ili sl. Takođe, problem može biti još veći ukoliko se iznenada pojavio  veliki broj muva u senzitivnim oblastima , kao što je prostorija za pakovanje gotovog proizvoda .

Dakle, najvažnije pitanje je kako povećati nivo kontrole i nadzora nad štetočinama u periodu između dva dolaska DDD ekipa? Odgovor  postoji i glasi : postavite digitalne klopke i pomoću njih uspostavite konstantan onlajn monitoring! Od ove godine srpsko tržište DDD usluga je obogaćeno inovativnim digitalnim mišolovkama, pacolovkama, senzorima pokreta ali i sa UV uređajima za onlajn monitoring letećih insekata. Mišolovke i pacolovke su izrađene od kvalitetnih materijala u IP67 zaštiti. Kada se klopke aktiviraju informacija se momentalno šalje na e-mail, ali i u aplikaciju koja je dostupna preko android uređaja i laptopa. Informacija se dostavlja ne samo kada je glodar ulovljen, već i kada je klopka slučajno aktivirana, što je takođe važna informacija. Sve informacije se skladište u aplikaciji u kojoj se nalazi i tlocrt sa rasporedom i prikazom trenutnog stanja klopki. Pored mišolovki i pacolovki u kontroli štetočina nam mogu pomoći i digitalni senzori pokreta, koji nam pružaju blagovremenu informaciju o kretanju ili ulovu glodara u spoljašnjim i unutrašnjim klopkama. Kada imate momentalnu informaciju da je u određenoj klopki ulovljen miš, možete odmah odreagovati tako što ćete ustanoviti izvor infestacije, putanju kretanja glodara , tako da vas neće dočekati problem koji je u poodmakloj fazi, već ćete ga svojim proaktivnim delovanjem sprečiti. Isto se odnosi i na onlajn monitoring letećih insekata pomoću flyDetect sistema, koji u sebi sadrži kameru visoke rezolucije i dostavlja vam momentalnu informaciju o novonastaloj infestaciji letećim insektima. Nakon prijema informacije u mogućnosti ste čak da se odmah preko aplikacije dostupne na svim platformama, ulogujete i preko fotografije visoke rezolucije ustanovite o kojim vrstama insekata se radi. Na osnovu te informacije donosite odluku da li je potrebna hitna intervencija ili se novonastali problem može rešiti savetima upućenim klijentu , a koji se odnose na sprečavanje ulaska letećih insekata iz spoljašnje sredine. Takođe, flyDetect sistem čuva sve fotografije i beleži vreme zamene lepljivih ploča, uv cevi .

Zaključak je ,svima nam je dostupna i omogućena digitalna kontrola štetočina, a ozbiljne prehrambene kuće koje žele da podignu nivo zaštite svog  brenda od uticaja štetočina  na najviši nivo, to mogu učiniti odmah!

 

XIGNAL digitalna mišolovka i pacolovka

 

XIGNAL senzor pokreta
XIGNAL senzor pokreta
flyDetect sistem za onlajn monitoring letećih insekata
flyDetect aplikacija
X