AF Kartonski tunel

AF Kartonski tunel

AF kartonski tunel omogućava ekonomično korišćenje mišolovki i pacolovki koje se mogu postaviti unutar tunela. Klopke se postavljaju u tunel od čvrstog kartona koji poseduje otvore na krajevima.

Uporedi
Kategorija:
X