AF SNAPPA (kutija za miševe)

AF SNAPPA (kutija za miševe)

Prostor unutar kutije je predviđen za postavljanje mišolovke (opciono),kada se ulovi miš, ostaje nevidljiv, dok žuti deo mišolovke obaveštava da li je klopka aktivirana, čime je monitoring olakšan. Idealno za prehrambenu industriju i sve objekte u kojima se ne koriste biocidni proizvodi. Takođe je moguće koristiti i čvrsti mamac postavljanjem na metalne držače briketa (opciono). Isporučuje se u pakovanju od 15 komada. Može se fiksirati na AF INSECT MONITOR klopku, čime se dobija kontrolna tačka za glodare i insekte.

Uporedi
X