PROTECT eliminator kolonije faraonskih mrava

PROTECT eliminator kolonije faraonskih mrava

Biocidni proizvod PT18 za suzbijanje kolonije faraonskih mrava, u zatvorenom prostoru.

Za opštu i profesionalnu upotrebu.

Aktivna supstanca: 0,5 % (5 g/kg) S-metopren

Faraonski mravi (žuti mravi) obično osnivaju svoje kolonije u pukotinama u zidu, duž cevovoda i zidnih utičnica. Jedna kolonija se sastoji od nekoliko hiljada radnika i, za razliku od drugih vrsta mrava, nekoliko desetina matica. Žućkastosmeđi faraonski mravi radnici veličine su 2-2,5 mm, teško su vidljivi golim okom, brinu se za ishranu matica i legla u koloniji, i tako im obezbeđuju pristup mamcu.

 

Uporedi
X