PROTECT meki mamac 150 gr

PROTECT meki mamac 150 gr

PROTECT® meki mamac je biocidni proizvod namenjen za kontrolu populacije štetnih glodara. Za suzbijanje pacova (Rattus norvegicus) koristiti u zatvorenom prostoru ili oko objekata. Za suzbijanje miševa (Mus musculus) koristi samo u zatvorenom prostoru. Za opštu i profesionalnu primenu.
PROTECT® meki mamac sadrži 0,0027% (0,027 gr/kg) bromadiolona i agens za odbijanje. Biocidni proizvod PT14 je spreman za upotrebu u obliku mekog mamca težine 10 grama upakovanog u filter vrećicu.

Uporedi
X