PROTECT SENSATION®

PROTECT SENSATION®

PROTECT SENSATION® je biocidni proizvod PT 14 namenjen za kontrolu populacije štetnih glodara (miševa, pacova). Primenjuje se u industrijskim, prehrambenim i javnim objektima, na farmama u zatvorenom i otvorenom prostoru, domaćinstvima. Pogodan je za upotrebu na mestima sa povećanom vlagom. Za profesionalnu primenu.

Uporedi
X