SNAP-E-MOUSE – mišolovka

SNAP-E-MOUSE – mišolovka

Inovativna mišolovka koja se sastoji od higijenskih i dugotrajnih materijala. Mamac se postavlja u čašu na senzitivnoj površini. Ova klopka je duplo brža od drugih konvencionalnih mišolovki jer je udarna žica pozicionirana na polovini putanje, tako da joj je potrebno manje vremena da izvrši udar i eliminiše miša. Ova mišolovka je predviđena da se postavi u kutiju AF SNAPPA, čime se postiže maksimalna bezbednost, higijena i olakšan monitoring bez upotrebe biocidnih preparata i otvaranja kutije.

Uporedi
X