ORGANSKA PROIZVODNJA

Organska proizvodnja

Kontrola štetočina u objektima u kojima se proizvodi organska hrana, zahteva kombinovanje svih preventivnih, mehaničkih i bioloških mera u cilju sprečavanja pojave štetočina. U ovakvim objektima se prvenstveno mora delovati preventivno, jer je upotreba hemijskih sredstava svedena na minimum ili je potpuno zabranjena.

Naše dugogodišnje iskustvo i kontinuirana edukacija nam omogućuju da i u ovakvim objektima uspešno kontrolišemo prisustvo štetočina.

Pored znanja, za kontrolu štetočina u organskoj proizvodnji koristimo i veliki broj efikasnih klopki za glodare i insekte. UV uređaji kao ekološki vid kontrole letećih insekata, takođe u velikoj meri mogu pomoći u sprečavanju pojave problema sa letećim insektima.

X