SUPERMARKETI

Programi kontrole štetočina u supermarketima

Supermarketi predstavljaju idealno mesto za prisustvo glodara i insekata. U ovakvim objektima, u kojima se hrana priprema, skladišti i svakodnevno zaprima, neophodno je formirati temeljan program kontrole štetočina koji prvenstveno obuhvata:

  • Edukaciju osoblja
  • Sprovođenje preventivnih mera
  • Uspostvljanje monitoringa štetočina
  • Efikasna kontrola štetočina

Imajući u vidu da kontrola štetočina u ovakvim objektima treba da bude skrivena od pogleda kupaca, posebnu pažnju, potrebno je posvetiti načinu aplicije preparata i opreme, pa čak i na sam izgled klopki. Sva oprema za kontrolu glodara i insekata treba da bude diskretna, a sa druge strane efikasna. Štetočine na koje se mora obratiti posebna pažnja su: glodari, leteći insekti, gmižući insekti i ptice.

Imajući u vidu da se za kontrolu letećih insekata u ovakvim objekatima, iz bezbednosnih razloga ne mogu koristiti hemijska sredstava, potrebno je uspostaviti kontrolu letećih insekata uz pomoć uv uređaja. Naše ekipe će vam predložiti modele i raspored uv uređaja, koji će pružiti efikasnu kontrolu i monitoring i najsitnijih insekata.

Primer diskretnog uređaja za kontrolu i monitoring letećih insekata „Chameleon 2x2“
X