PREHRAMBENA INDUSTRIJA

Prisustvo štetočina u objektima prehrambene industrije može prouzrokovati poguban uticaj na bezbednost proizvoda, kao i na samu reputaciju prehrambene kuće. Dugogodišnje iskustvo u oblasti kontrole štetočina u prehrambenoj industriji i veliki broj zadovoljnih klijenata govore o kvalitetu usluga koje pruža preduzeće „Sanus-M“. Upoznati smo sa svim zahtevima sistema bezbednosti hrane, bilo da se radi o HACCP, BRC, HALAL, KOSHER sistemu, naš stručni tim će u saradnji sa stručnim osobljem fabrike ispuniti zahteve i najstrožijih sistema.

Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu u oblasti pružanja usluga kontrole štetočina (dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije) u objektima prehrambene industrije, formirali smo poseban „Program kontrole štetočina u objektima prehrambene industrije“ koji obuhvata sprovođenje svih neophodnih mera za efikasnu kontrolu štetočina.

Program kontrole štetočina obuhvata :

 • kontinuiranu edukaciju
 • preventivne mere
 • monitoring glodara
 • monitoring insekata
 • efikasna kontrola

„SANUS-M“ omogućuje svojim klijentima:

 • Proizvodnju bezbedne hrane
 • Uvođenje novih tehnologija iz oblasti kontrole štetočina
 • Visok nivo stručnosti u oblasti kontrole štetočina
 • Ranu identifikaciju prisustva štetočina
 • Visok nivo odgovornosti
 • Izrada sve prateće dokumentacije o kontroli štetočina
 • Poznavanje zahteva prehramebene industrije

Spoljašnje klopke za kontrolu glodara u prehrambenoj industriji moraju biti kvalitetne izrade , kako bi se obezbedila efikasna kontrola glodara.

Kako bi uv uređaji za kontrolu letećih insekata bili efikasni, neophodno je sprovoditi njihovo redovno održavanje, kao što je zamena uv cevi.

Da li ste znali da uv cevi u uv uređajima za kontrolu insekata posle određenog vremena zahtevaju zamenu?

X