SILOSI I PODNA SKLADIŠTA ŽITARICA

Program kontrole štetočina na uskladištenim poljoprivrednim proizvodima

Program kontrole štetočina na uskladištenim poljoprivrednim proizvodima

Silosi i podna skladšta žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda, kao objekti poseduju određene specifičnosti, koje direktno utiču na oblast kontrole štetočina. Naime, vrste štetočina koje se smatraju očekivanim u skladištima žitarica su vrste skladišnih insekata. Ove vrste su u mogućnosti da načine ogromne štete na uskladištenoj robi, a njihovo suzbijanje je izuzetno teško. Činjenica , da se u jednoj silosnoj ćeliji nalazi roba ispunjna do vrha silosne ćelije, a da se u istoj toj robi nalaze i insekti koji u njoj žive i čine ogromne štete, nas navodi da se zapitamo kako sačuvati žitarice u silosima imajući u vidu nepristupačnost štetočina.

Program kontrole štetočina u objektima silosa i podnih skladišta koji je za vas formiro naš stručni tim se sastoji iz sledećeg:

  • Fitosanitarni nadzor
  • Preventivne mere
  • Monitoring prisustva glodara
  • Monitoring prisustva skladišnih insekata
  • Dezinsekcija praznih silosnih ćelija
  • Dezinfekcija praznih skladišta
  • Protočna dezinsekcija žitarica
  • Fumigacija

Fumigacija je postupak suzbijanja štetočina preparatima (fumigantima) koji deluju isključivo u obliku gasa na štetočine. Zbog svojih jedinstvenih karakteristika, fumiganti postižu efikasno i ekonomično suzbijanje štetočina na mestima i u slučajevima kada se druge mere suzbijanja štetočina ne mogu primeniti.

Za izvođenje fumigacije zahteva se visoko stručno znanje osoblja i strogo poštovanje određenih procedura. Primena fumiganata je dozvoljena samo posebno obučenim ekipama.

Naše preduzeće poseduje obučen kadar, sa višegodišnjim iskustvom na poslovima fumigacije, koji u potpunosti razumeju potrebe i zahteve skladišnih poljoprivrednih proizvoda, tako da će Vam omogućiti potpunu stručnu podršku na terenu.

X