ŠKOLE

Školska učionica

Štetni insekti i glodari predstavljaju veliki problem, kako sa higijensko-epidemiološkog stanovišta, tako i sa aspekta šteta koje nanose svojim prisustvom, pa je neophodno preduzeti odgovarajuće mere u cilju njihovog suzbijanja i sprečavanja daljeg širenja. Imajući u vidu da su opasnosti koje štetočine (glodari i insekti) mogu naneti deci školskog uzrasta nesumnjivo značajne, neophodno je posvetiti posebnu pažnju pri planiranju efikasnog programa kontrole štetočina.

Taj zadatak prepustite nama i budite bezbrižni u toku čitave školske godine. Planiranjem efikasnog programa kontrole štetočina u objektima škola, pogotovo ukoliko se u okviru škole nalaze i prostorije za pripremu i distribuciju hrane, omogućujemo našim klijentima stvaranje bezbedne sredine za boravak dece.

Oprema koju koristimo u ustanovama u kojima borave deca je izrađena od najkvalitetnijih materijala i bezbedna je za decu. Preparati kojima sprovodimo dezinsekciju su proizvedeni od strane renomiranih svetskih proizvođača.

X